Thông tư 13/2018/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2018/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 13/2018/TT-BYT quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 13/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến Ngày ban hành: 15/05/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 13/2018/TT-BYT quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN
 • Điều 4. Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng của dược liệu, thuốc cổ truyền
 • Điều 5. Áp dụng Dược điển
 • Điều 6. Áp dụng tiêu chuẩn cơ sở
 • Điều 7. Cập nhật tiêu chuẩn chất lượng và áp dụng dược điển cập nhật
 • Chương III QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH, LƯU HÀNH VÀ SỬ DỤNG
 • Điều 8. Yêu cầu quản lý chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền trong quá trình kinh doanh, lưu hành và ...
 • Điều 9. Yêu cầu quản lý chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 10. Kiểm nghiệm dược liệu, thuốc cổ truyền
 • Điều 11. Kiểm nghiệm dược liệu, thuốc cổ truyền có tên trong danh sách cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu ...
 • Điều 12. Kiểm tra nhà nước về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
 • Chương IV NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ CỦA DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN
 • Điều 13. Kiểm soát nguồn gốc của dược liệu, thuốc cổ truyền
 • Điều 14. Tài liệu chứng minh nguồn gốc của dược liệu, thuốc cổ truyền
 • Điều 15. Quy định về việc lưu trữ các tài liệu liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, thuốc cổ ...
 • Chương V THU HỒI VÀ XỬ LÝ THUỐC CỔ TRUYỀN VI PHẠM CHẤT LƯỢNG
 • Điều 16. Thủ tục thu hồi thuốc cổ truyền theo hình thức bắt buộc
 • Điều 17. Thủ tục thu hồi thuốc cổ truyền theo hình thức tự nguyện
 • Điều 18. Xử lý thuốc cổ truyền không đạt tiêu chuẩn chất lượng
 • Điều 19. Xử lý thuốc cổ truyền bị thu hồi
 • Điều 20. Trách nhiệm thu hồi thuốc cổ truyền
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 23. Tổ chức thực hiện
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I BIỂU MẪU
 • Mẫu số 01A: Mẫu trình bày tiêu chuẩn cơ sở thuốc cổ truyền
 • Mẫu số 01B: Mẫu trình bày tiêu chuẩn cơ sở dược liệu
 • Mẫu số 02: Biên bản thu hồi thuốc cổ truyền
 • Mẫu số 03: Báo cáo thu hồi thuốc cổ truyền
 • Mẫu số 04: Biên bản hủy thuốc cổ truyền
 • Mẫu số 05: Báo cáo việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
 • Mẫu số 06: Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái dược liệu tại địa phương
 • PHỤ LỤC II XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ VI PHẠM VÀ KẾT LUẬN CÁC TRƯỜNG HỢP THUỐC CỔ TRUYỀN PHẢI THU HỒI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2018/TT-BYT để xử lý: