Quyết định 1980/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1980/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1980/QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1980/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ Ngày ban hành: 17/10/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 1980/QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ...
 • Điều 2 Nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương:
 • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 4 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • I. QUY HOẠCH
 • II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI
 • Thông tin và Truyền thông
 • 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính
 • 8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet
 • 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
 • 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành
 • III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT
 • IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG
 • V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1980/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1980/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1980/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1980/QĐ-TTg

Đang cập nhật