Thông tư 03-CT/VP/N22

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03-CT/VP/N22

Tiêu đề: Thông tư 03-CT/VP/N22 năm 1962 về việc cho vay kinh doanh sản xuất ngoài kế hoạch đối với nông trường quốc doanh Trung ương do Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 03-CT/VP/N22 Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Tạ Hoàng Cơ Ngày ban hành: 26/01/1962 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 03-CT/VP/N22 năm 1962 về việc cho vay kinh doanh sản xuất ngoài kế hoạch đối với nông trường quốc doanh Trung ương do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • THÔNG TƯ VỀ CHO VAY KINH DOANH SẢN XUẤT NGOÀI KẾ HOẠCH ĐỐI VỚI NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH TRUNG ƯƠNG
  • I. MỤC ĐÍCH
  • II. NGUYÊN TẮC CHO VAY
  • III. ĐIỀU KIỆN CHO VAY.
  • IV. ĐỐI TƯỢNG CHO VAY
  • V. LÃI SUẤT CHO VAY
  • VI. THỜI HẠN CHO VAY
  • VII. THỦ TỤC CHO VAY, THU NỢ
  • VIII. CÁCH GHI CHÉP KẾ TOÁN THỐNG KÊ BÁO CÁO
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03-CT/VP/N22 để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03-CT/VP/N22

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03-CT/VP/N22

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03-CT/VP/N22

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03-CT/VP/N22

Đang cập nhật