Quyết định 1731/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1731/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Số hiệu: 1731/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 13/10/2016 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước.
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức của Kiểm toán ...
 • QUY CHẾ THI NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc tổ chức thi
 • Chương II ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ THI
 • Điều 4. Đối tượng dự thi
 • Điều 5. Điều kiện và tiêu chuẩn dự thi
 • Chương III NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ HỒ SƠ DỰ THI
 • Điều 6. Các môn thi, nội dung thi, hình thức thi và thời gian thi
 • Điều 7. Điều kiện miễn thi
 • Điều 8. Hồ sơ đăng ký dự thi
 • Điều 9. Kết quả thi
 • Chương IV TỔ CHỨC KỲ THI VÀ HỘI ĐỒNG THI NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
 • Điều 10. Tổ chức kỳ thi
 • Điều 11. Hội đồng thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước
 • Điều 12. Thành phần Hội đồng thi
 • Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi
 • Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng thi
 • Điều 15. Chế độ làm việc của Hội đồng thi
 • Điều 16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo bài thi
 • Chương V XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM
 • Điều 17. Xử lý vi phạm đối với người tham gia công tác tổ chức thi
 • Điều 18. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
 • Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm trong khi chấm thi
 • Điều 20. Hủy kết quả thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ
 • Điều 23. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN (HOẶC NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CHÍNH, NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN ...
 • Mẫu số 02 THÔNG TIN VỀ NGƯỜI DỰ THI KỲ THI NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Điều kiện và tiêu chuẩn dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1731/QĐ-KTNN

Theo Quy chế, Người dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 21 Luật Kiểm toán nhà nước còn phải đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

 • Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên nhà nước;
 • Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
 • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch kiểm toán viên nhà nước sẽ đảm nhiệm;
 • Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch kiểm toán viên nhà nước dự kiến thi;
 • Được thủ trưởng đơn vị đang quản lý trực tiếp cử tham dự kỳ thi.

Quyết đinh 1731/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 13/10/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1731/QĐ-KTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1731/QĐ-KTNN

Phân tích chính sách về Quyết định 1731/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1731/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1731/QĐ-KTNN

Đang cập nhật