Thông tư 47-TT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 47-TT

Tiêu đề: Thông tư 47-TT năm 1962 giải thích và hướng dẫn Thông tư 46-TT về cải tiến và sửa đổi chế độ công tác của giáo viên, Hiệu trưởng do Bộ Giáo dục ban hành Số hiệu: 47-TT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Văn Huyên Ngày ban hành: 25/10/1962 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 47-TT năm 1962 giải thích và hướng dẫn Thông tư 46-TT về cải tiến và sửa đổi chế độ công tác của giáo viên, Hiệu trưởng do Bộ Giáo dục ban hành

  • THÔNG TƯ GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 46-THỦ TƯỚNG  NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1962 CỦA ...
  • Điều 1. – Nhiệm vụ của giáo viên:
  • Điều 2. – Chế độ sinh hoạt hội họp học tập:
  • Điều 3. – Chế độ lên lớp của giáo viên
  • Điều 4. – Cách quản lý và phân phối nhiệm vụ dạy Bổ túc văn hoá hoặc hàm thụ.
  • Điều 5. – Cách thi hành việc rút bớt giờ cho Hiệu trưởng.
  • Điều 6. – Chế độ kiêm nhiệm các mặt công tác:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 47-TT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 47-TT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 47-TT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 47-TT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 47-TT

Đang cập nhật