Thông tư 151/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 151/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 151/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 151/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 17/10/2016 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 151/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP QUỐC PHÒNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP QUỐC PHÒNG, ...
 • Điều 3. Cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
 • Điều 4. Chế độ, chính sách của người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng, an ninh:
 • Mục 2. LẬP DỰ TOÁN, CẤP PHÁT VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ
 • Điều 5. Lập dự toán và cấp kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
 • Điều 6. Thanh quyết toán kinh phí
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2016/TT-BTC quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp quốc phòng, an ninh như sau:

 • Được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất được giao quản lý và sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;
 • Được hạch toán một số khoản chi phí đặc thù vào chi phí sản xuất kinh doanh và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoặc hỗ trợ không đầy đủ như:
  • Chi phí trả lương, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian chuẩn bị nghỉ hưu;
  • Chi đảm bảo quân trang cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan, công nhân công an;
  • Thanh toán các khoản chi ra quân, xuất ngũ, phục viên, thôi việc theo chế độ hiện hành;
  • Chi hỗ trợ cho công tác chính sách xã hội; công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân như đào tạo, dạy nghề cho lao động dân tộc; xóa đói giảm nghèo; định canh, định cư.
 • Được Nhà nước cấp kinh phí duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành các dây truyền sản xuất quốc phòng, an ninh và hỗ trợ lương cho người lao động trong biên chế;
 • Hỗ trợ 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi;
 • Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập;
 • Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá;

Bên cạnh đó, người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được hưởng chế độ, chính sách như sau:

 • Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và hạ sỹ quan được nhận tiền lương phù hợp với quy định về tiền lương của người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;
 • Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gặp rủi ro bị thương hoặc chết nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét, xác nhận là người có công hoặc nếu bị tai nạn lao động thì được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Thông tư 151/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2016, bãi bỏ Thông tư liên tịch 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA và áp dụng từ năm ngân sách 2016 trở đi.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 151/2016/TT-BTC để xử lý: