Thông tư 07/2018/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2018/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 07/2018/TT-BCA về quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 07/2018/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 12/02/2018 Lĩnh vực: Hình sự, Thi hành án

Mục lục Thông tư 07/2018/TT-BCA về quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC PHẠM NHÂN GẶP THÂN NHÂN; NHẬN, GỬI THƯ; NHẬN TIỀN, ĐỒ VẬT VÀ LIÊN LẠC ĐIỆN THOẠI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHẠM NHÂN GẶP THÂN NHÂN
 • Điều 3. Chế độ gặp thân nhân
 • Điều 4. Đối tượng được thăm gặp phạm nhân
 • Điều 5. Thủ tục thăm gặp phạm nhân
 • Điều 6. Trách nhiệm của thân nhân và phạm nhân trong thăm gặp
 • Điều 7. Tiêu chuẩn và trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp
 • Điều 8. Nhà thăm gặp phạm nhân
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHẠM NHÂN NHẬN, GỬI THƯ; NHẬN ĐỒ VẬT, SỬ DỤNG THUỐC CHỮA BỆNH
 • Điều 9. Quy định về việc phạm nhân nhận, gửi thư và nhận đồ vật
 • Điều 10. Quy định về việc phạm nhân nhận, sử dụng thuốc chữa bệnh
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ ĐỒ LƯU KÝ; NHẬN, SỬ DỤNG TIỀN LƯU KÝ VÀ TỔ CHỨC LIÊN LẠC ĐIỆN THOẠI ...
 • Điều 11. Quy định về việc quản lý tiền mặt và đồ lưu ký
 • Điều 12. Quy định về việc phạm nhân nhận và sử dụng tiền lưu ký
 • Điều 13. Quy định về việc phạm nhân liên lạc điện thoại với thân nhân
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2018/TT-BCA để xử lý: