Công văn 301/TANDTC-PC

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 301/TANDTC-PC

Tiêu đề: Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 301/TANDTC-PC Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Sơn Ngày ban hành: 07/10/2016 Lĩnh vực: Hình sự

Mục lục Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • Số: 301/TANDTC-PC V/v áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015
 • Kể từ ngày Bộ luật hình sự năm 2015 được công bố:

Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó:

 • Chỉ có 08 trường hợp được áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội kể từ ngày 09/12/2015;
 • Các quy định khác có lợi cho người phạm tội theo khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015, điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 và được thống kê tại Danh mục kèm theo Công văn 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao áp dụng kể từ ngày 01/7/2016;
 • Tiếp tục áp dụng quy định của BLHS năm 1999 để xử lý cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành đối với các hành vi:
  • Hoạt động phỉ;
  • Đăng ký kết hôn trái pháp luật;
  • Kinh doanh trái phép;
  • Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 ban hành ngày 07/10/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 301/TANDTC-PC để xử lý:

Phân tích chính sách về Công văn 301/TANDTC-PC

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 301/TANDTC-PC

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 301/TANDTC-PC

Đang cập nhật