Thông tư 62-NT/TT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 62-NT/TT

Tiêu đề: Thông tư 62-NT/TT năm 1960 hướng dẫn thi hành Điều lệ về xí nghiệp công tư hợp doanh do Bộ Nội thương ban hành Số hiệu: 62-NT/TT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội thương Người ký: Đỗ Mười Ngày ban hành: 31/01/1960 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 62-NT/TT năm 1960 hướng dẫn thi hành Điều lệ về xí nghiệp công tư hợp doanh do Bộ Nội thương ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ VỀ XÍ NGHIỆP CÔNG TƯ HỢP DOANH
  • I. NGUYÊN TẮC CHUNG
  • II. VỐN, CỔ PHẦN
  • III. QUẢN LÝ KINH DOANH
  • IV. PHÂN PHỐI LÃI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 62-NT/TT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 62-NT/TT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 62-NT/TT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 62-NT/TT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 62-NT/TT

Đang cập nhật