Quyết định 46/2016/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 46/2016/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 46/2016/QĐ-TTg về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 46/2016/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 19/10/2016 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 46/2016/QĐ-TTg về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước ...
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng định mức
 • Điều 4. Tổ chức thực hiện
 • Điều 5. Hiệu lực thi hành
 • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
 • ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
 • Chương I ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
 • Điều 1. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính
 • Điều 2. Phân bổ dự toán chi các đơn vị sự nghiệp công lập
 • Điều 3. Phân bổ dự toán chi quốc phòng, an ninh
 • Chương II ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC ...
 • Mục 1. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ TIÊU CHÍ, CĂN CỨ CỦA ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA ...
 • Điều 4. Tiêu chí dân số
 • Điều 5. Tiêu chí người thuộc hộ gia đình nghèo
 • Điều 6. Tiêu chí khu, điểm du lịch quốc gia
 • Mục 2. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục
 • Điều 8. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
 • Điều 9. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế
 • Điều 10. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính
 • Điều 11. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa - thông tin
 • Điều 12. Định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình
 • Điều 13. Định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục thể thao
 • Điều 14. Định mức phân bổ chi đảm bảo xã hội
 • Điều 15. Định mức phân bổ chi quốc phòng
 • Điều 16. Định mức phân bổ chi an ninh
 • Điều 17. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
 • Điều 18. Mức phân bổ chi hoạt động kinh tế
 • Điều 19. Định mức phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
 • Điều 20. Mức phân bổ chi thường xuyên khác của ngân sách địa phương
 • Điều 21. Đối với những địa phương khó khăn hoặc có dân số thấp
 • Điều 22. Đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương
 • Điều 23. Dự phòng ngân sách
 • Điều 24. Đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 46/2016/QĐ-TTg để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 46/2016/QĐ-TTg

Phân tích chính sách về Quyết định 46/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 46/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 46/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật