Thông tư 13/2018/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2018/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 13/2018/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 15/10/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ TRÌNH TỰ, THỦ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép
 • Điều 4. Hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu
 • Điều 5. Lệ phí cấp, cấp lại Giấy phép nhập khẩu
 • Chương II CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
 • Điều 6. Cơ quan cấp Giấy phép nhập khẩu
 • Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu
 • Điều 8. Tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy phép nhập khẩu
 • Điều 9. Thẩm định và cấp Giấy phép nhập khẩu
 • Điều 10. Cấp lại Giấy phép nhập khẩu
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP
 • PHỤ LỤC II
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
 • Mẫu số 0 GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2018/TT-BTTTT để xử lý: