Thông tư 345-TVT-KT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 345-TVT-KT

Tiêu đề: Thông tư 345-TVT-KT-1964 về việc phân phối sử dụng phế liệu thép lá tráng thiếc do Tổng cục vật tư ban hành Số hiệu: 345-TVT-KT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Tổng cục Vật tư Người ký: Lê Hoàng Ngày ban hành: 27/10/1964 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 345-TVT-KT-1964 về việc phân phối sử dụng phế liệu thép lá tráng thiếc do Tổng cục vật tư ban hành

  • THÔNG TƯ VỀ VIỆC PHÂN PHỐI SỬ DỤNG PHẾ LIỆU THÉP LÁ TRÁNG THIẾC
  • 1. Từ nay trở đi, trên cơ sở cải tiến kỹ thuật của các xí nghiệp, cơ quan cung cấp sẽ phân phối dần phế ...
  • 2. Các Chi cục kim khí cần giúp đỡ cho những xí nghiệp có phế liệu thép lá tráng thiếc tổ chức thu hồi ...
  • 3. Cục kim khí thiết bị có trách nhiệm chỉ đạo các chi cục cung cấp, hướng dẫn các xí nghiệp cần loại ...
  • 4. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 345-TVT-KT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 345-TVT-KT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 345-TVT-KT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 345-TVT-KT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 345-TVT-KT

Đang cập nhật