Thông tư 30/2016/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 30/2016/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 30/2016/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Kim Anh Ngày ban hành: 14/10/2016 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2015/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Thống ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thống ...
  • Điều 4 Bãi bỏ ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về trang bị, quản lý ...
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 7. Tổ chức thực hiệ
  • PHỤ LỤC THÔNG BÁO VỀ MẪU THẺ PHÁT HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 30/2016/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 30/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 30/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật