Quyết định 2086/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2086/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2086/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 31/10/2016 Lĩnh vực: Dân tộc

Mục lục Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI GIAI ...
  • Điều 1 Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
  • Điều 4 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc Đề án chịu ...
  • PHỤ LỤC I DANH SÁCH THÔN, BẢN
  • PHỤ LỤC II DANH SÁCH XÃ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2086/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2086/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2086/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2086/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2086/QĐ-TTg

Đang cập nhật