Nghị định 107/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 107/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Số hiệu: 107/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/09/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2014/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính ...
  • Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Điều 4. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 107/2020/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 107/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 107/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 107/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật