Nghị định 145/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 145/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Số hiệu: 145/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/11/2016 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2013/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính ...
 • 1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 3 như sau:
 • 2. Sửa đổi điểm a và điểm k khoản 3 Điều 3 như sau:
 • 3. Sửa đổi tên Mục 1 Chương II và tên Điều 4 như sau:
 • 4. Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 4 như sau:
 • 5. Sửa đổi điểm b và bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 4 như sau:
 • 6. Bổ sung khoản 3a sau khoản 3 Điều 4 như sau:
 • 7. Bổ sung điểm d khoản 4 Điều 4 như sau:
 • 8. Sửa đổi khoản 3 Điều 5 như sau:
 • 9. Sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c khoản 1 Điều 6 như sau:
 • 10. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 9 như sau:
 • 11. Bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 9 như sau:
 • 12. Sửa đổi khoản 3 và khoản 4 Điều 11 như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như sau ...
 • 13. Sửa đổi khoản 1 Điều 12 như sau:
 • 14. Bổ sung điểm e, điểm g và điểm h khoản 2 Điều 12 như sau:
 • 15. Sửa đổi tên Mục 8 Chương II như sau:
 • 16. Bổ sung khoản 2a sau khoản 2 Điều 14 như sau:
 • 17. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 16 như sau:
 • 18. Sửa đổi khoản 2 Điều 18 như sau:
 • 19. Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 20 như sau:
 • 20. Sửa đổi điểm d và bổ sung điểm đ khoản 5 Điều 20 như sau: và bổ sung điểm đ như sau: và bổ sung điểm ...
 • 21. Sửa đổi khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 20 như sau:
 • 22. Sửa đổi tên Điều 21 và khoản 1 Điều 21 như sau:
 • 23. Sửa đổi tiêu đề khoản 2 Điều 21, sửa đổi điểm a, điểm đ và bổ sung điểm g khoản 2 Điều 21 như sau ...
 • 24. Sửa đổi tiêu đề khoản 3 Điều 21 và bổ sung điểm i khoản 3 Điều 21 như sau:
 • 25. Sửa đổi tiêu đề khoản 4 Điều 21, sửa đổi điểm a, điểm d khoản 4 và khoản 5 Điều 21 như sau:
 • 26. Sửa đổi điểm a, điểm g và bổ sung điểm h, điểm i, điểm k khoản 2 Điều 22 như sau:
 • 27. Sửa đổi điểm c và bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 22 như sau:
 • 28. Bổ sung điểm 1 khoản 4 Điều 22 như sau:
 • 29. Bổ sung khoản 1a sau khoản 1 Điều 24 như sau:
 • 30. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 24 như sau:
 • 31. Sửa tên Điều 26 như sau:
 • 32. Sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c khoản 1 Điều 26 như sau:
 • 33. Sửa đổi điểm c và bổ sung điểm d khoản 5 Điều 26 như sau:
 • 34. Sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 26 như sau:
 • 35. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:
 • 36. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 29 như sau:
 • 37. Sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 29 như sau:
 • 38. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:
 • 39. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 33 như sau:
 • 40. Sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 33 như sau:
 • 41. Sửa đổi khoản 6 Điều 33 như sau:
 • 42. Bổ sung Mục 14a sau Mục 14 Chương II và Điều 35a sau Điều 35 như sau:
 • 43. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 37 như sau:
 • 44. Bổ sung khoản 3 Điều 37 như sau:
 • 45. Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 39 như sau:
 • 46. Sửa đổi khoản 3 Điều 42 như sau:
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 145/2016/NĐ-CP để xử lý: