Thông tư 53/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 53/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 53/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 53/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 19/05/2017 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 53/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Quy định chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
 • Điều 4. Quy định đáp ứng điều kiện về vốn
 • Điều 5. Quy định đáp ứng điều kiện về quy chế quản lý nội bộ
 • Điều 6. Quy định đáp ứng điều kiện về người quản lý doanh nghiệp
 • Điều 7. Quy định về đáp ứng điều kiện bổ sung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ
 • Điều 8. Chế độ báo cáo
 • Điều 9. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 01/BC
 • I. Về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
 • II. Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh:
 • III. Về việc tuân thủ các quy định về pháp luật: Có vi phạm gì hay không, biện pháp khắc phục.
 • PHỤ LỤC 02/BC
 • I. Về tình hình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên địa bàn
 • II. Đề xuất, kiến nghị của địa phương
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 53/2017/TT-BTC để xử lý: