Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2016/QĐ-UBND Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại Khu thương mại - công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum Số hiệu: 20/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Đào Xuân Quí Ngày ban hành: 24/05/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 20/2016/QĐ-UBND Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại Khu thương mại - công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MUA - BÁN HÀNG MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH THAM QUAN DU LỊCH TẠI KHU ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch ...
 • Điều 2 Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Thủ trưởng ...
 • QUY CHẾ MUA - BÁN HÀNG MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH THAM QUAN DU LỊCH TẠI KHU THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHIỆP THUỘC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng và điều kiện mua hàng miễn thuế
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ MUA - BÁN HÀNG MIỄN THUẾ
 • Điều 3. Quy định về cửa hàng miễn thuế
 • Điều 4. Quy định về thương nhân kinh doanh hàng miễn thuế
 • Điều 5. Hàng hóa kinh doanh bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 6. Quy định về mua - bán hàng miễn thuế
 • Điều 7. Danh mục hàng hóa không bán miễn thuế
 • Điều 8. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế
 • Chương III CƯ TRÚ VÀ QUẢN LÝ VIỆC RA VÀO KHU TM - CN
 • Điều 9. Cư trú trong khu TM - CN
 • Điều 10. Quản lý việc ra, vào khu TM - CN
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ
 • Điều 11. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh
 • Điều 12. Trách nhiệm của Hải quan cửa khẩu
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan Thuế
 • Điều 14. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật