Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum Số hiệu: 27/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Đào Xuân Quí Ngày ban hành: 22/06/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên ...
 • Điều 2 Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; ...
 • QUY CHẾ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích bình chọn
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Sản phẩm bình chọn
 • Điều 5. Phân nhóm các sản phẩm bình chọn
 • Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và tham gia bình chọn
 • Chương II HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN
 • Điều 7. Hội đồng bình chọn, Ban Giám khảo
 • Điều 8. Hồ sơ đăng ký bình chọn
 • Điều 9. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ
 • Điều 10. Lưu giữ hồ sơ và sản phẩm bình chọn
 • Chương III TỔ CHỨC BÌNH CHỌN VÀ TRAO GIẢI
 • Điều 11. Thời gian tổ chức bình chọn sản phẩm
 • Điều 12. Tiêu chí bình chọn và phương pháp chấm điểm
 • Điều 13. Tổ chức bình chọn và tổng hợp kết quả
 • Điều 14. Điều kiện sản phẩm đạt giải và cơ cấu giải thưởng
 • Điều 15. Công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận
 • Điều 16. Tổ chức trao giải
 • Điều 17. Quyền lợi của các đơn vị có sản phẩm đạt giải
 • Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị có sản phẩm đạt giải.
 • Điều 19. Xử lý khiếu nại, thu hồi Giấy chứng nhận
 • Điều 20. Kinh phí thực hiện
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật