Quyết định 1269/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1269/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1269/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 Số hiệu: 1269/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Đức Tuy Ngày ban hành: 26/10/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 1269/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020

 • QUY VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn ...
 • Điều 2 Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông ...
 • KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015.
 • II. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016-2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1269/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1269/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1269/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1269/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1269/QĐ-UBND

Đang cập nhật