Văn bản khác 1903/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 1903/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 1903/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kon Tum ban hành Số hiệu: 1903/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Hải Ngày ban hành: 15/08/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Kế hoạch 1903/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016 ...
 • I. Căn cứ xây dựng Kế hoạch
 • II. Cơ chế Tài chính
 • III. Nội dung
 • IV. Kinh phí thực hiện Chương trình
 • V. Tổ chức thực hiện
 • DỰ TOÁN KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH LMLM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON ...
 • DỰ TOÁN KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH LMLM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON ...
 • DỰ TOÁN KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH LMLM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON ...
 • DỰ TOÁN KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH LMLM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON ...
 • DỰ TOÁN KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH LMLM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 1903/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 1903/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 1903/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 1903/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 1903/KH-UBND

Đang cập nhật