Thông tư 12/2017/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2017/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 12/2017/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Quang Nghĩa Ngày ban hành: 15/04/2017 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Phần ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
 • Chương I QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LÁI XE
 • Mục 1. TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE
 • Điều 4. Quản lý hoạt động của cơ sở đào tạo
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở đào tạo lái xe
 • Điều 6. Tài liệu phục vụ đào tạo và quản lý đào tạo của cơ sở đào tạo lái xe
 • Mục 2. NGƯỜI HỌC LÁI XE
 • Điều 7. Điều kiện đối với người học lái xe
 • Điều 8. Hình thức đào tạo
 • Điều 9. Hồ sơ của người học lái xe
 • Mục 3. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LÁI XE
 • Điều 10. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 • Điều 11. Sở Giao thông vận tải
 • Chương CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE
 • Điều 12. Đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4
 • Điều 13. Đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C
 • Điều 14. Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe
 • Điều 15. Nội dung và phân bổ chi tiết các môn học
 • Phần SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
 • Chương I HỆ THỐNG GIẤY PHÉP LÁI XE
 • Điều 16. Phân hạng giấy phép lái xe
 • Điều 17. Thời hạn của giấy phép lái xe
 • Chương II SÁT HẠCH LÁI XE
 • Mục 1. TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE
 • Điều 18. Trách nhiệm của trung tâm sát hạch lái xe
 • Mục 2. NGƯỜI DỰ SÁT HẠCH LÁI XE
 • Điều 19. Hồ sơ dự sát hạch lái xe
 • Điều 20. Bảo lưu kết quả sát hạch
 • Mục 3. QUY TRÌNH SÁT HẠCH LÁI XE
 • Điều 21. Nội dung và quy trình sát hạch lái xe
 • Điều 22. Chuẩn bị kỳ sát hạch
 • Điều 23. Hội đồng sát hạch
 • Điều 24. Tổ sát hạch
 • Điều 25. Trình tự tổ chức sát hạch
 • Điều 26. Giám sát kỳ sát hạch
 • Điều 27. Công nhận kết quả sát hạch
 • Điều 28. Lưu trữ hồ sơ kết quả sát hạch
 • Chương QUẢN LÝ SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
 • Điều 29. Cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe
 • Điều 30. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 • Điều 31. Sở Giao thông vận tải
 • Điều 32. Mẫu giấy phép lái xe
 • Điều 33. Sử dụng và quản lý giấy phép lái xe
 • Điều 34. Xác minh giấy phép lái xe
 • Điều 35. Cấp mới giấy phép lái xe
 • Điều 36. Cấp lại giấy phép lái xe
 • Điều 37. Đổi giấy phép lái xe
 • Điều 38. Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
 • Điều 39. Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
 • Điều 40. Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
 • Điều 41. Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài
 • Điều 42. Hồ sơ đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài ...
 • Phần IV ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ
 • Điều 43. Đào tạo lái xe
 • Điều 44. Sát hạch lái xe
 • Phần V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 45. Báo cáo về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
 • Điều 46. Kiểm tra, thanh tra
 • Điều 47. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 48. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Chính thức không bắt buộc đổi GPLX giấy sang thẻ PET

 • Việc đổi GPLX bằng giấy sang GPLX bằng vật liệu PET được khuyến khích thực hiện trước ngày 31/12/2020 (không còn bắt buộc như quy định trước đây);
 • Người có GPLX có thời hạn thực hiện đổi GPLX trước khi hết thời hạn sử dụng; người có GPLX bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi GPLX. Hồ sơ đổi GPLX gồm:
  • Đơn đề nghị đổi GPLX (theo Mẫu);
  • Giấy khám sức khỏe của người lái xe, trừ: người có GPLX hạng A1, A2, A3 và người có nhu cầu tách GPLX có thời hạn và không thời hạn;
  • Bản sao GPLX, giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.
 • Thời gian đổi GPLX không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2017/TT-BGTVT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 12/2017/TT-BGTVT

Đang cập nhật