Quyết định 805/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 805/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016­2020 Số hiệu: 805/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung Ngày ban hành: 08/04/2016 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016­2020

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2016-2020
 • Điều 1 Phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016­2020.
 • Điều 2 Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị ...
 • CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • Phần I TÌNH HÌNH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
 • I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
 • II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
 • III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN:
 • IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:
 • V. NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
 • VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
 • Phần II CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • I. MỤC TIÊU:
 • II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
 • III. CÁC DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
 • V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
 • VI. HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 805/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 805/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 805/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 805/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 805/QĐ-UBND

Đang cập nhật