Quyết định 1579/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1579/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 1579/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trần Hoàng Tựu Ngày ban hành: 20/07/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các ...
 • Điều 2 Giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch ...
 • QUY CHẾ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động
 • Chương II TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ...
 • Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh
 • Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành tỉnh có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh ...
 • Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn ...
 • Chương III NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
 • Điều 6. Nội dung phối hợp
 • Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp
 • Điều 8. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Sơ kết, tổng kết; báo cáo và khen thưởng, kỷ luật
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1579/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1579/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1579/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1579/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1579/QĐ-UBND

Đang cập nhật