Quyết định 1896/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1896/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1896/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 1 Quyết định 2709/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành Số hiệu: 1896/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung Ngày ban hành: 25/08/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1896/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 1 Quyết định 2709/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

  • Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1896/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1896/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1896/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1896/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1896/QĐ-UBND

Đang cập nhật