Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số hiệu: 32/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Hải Ninh Ngày ban hành: 07/10/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu ...
 • Điều 2 Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc triển khai thực hiện ...
 • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/10/2016 và thay thế Quyết định số 48/2012/QĐ ...
 • QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Chương II: TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 4. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư
 • Điều 5. Trình tự thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua ...
 • Điều 6. Trình tự thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua ...
 • Điều 7. Trình tự thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông ...
 • Điều 8. Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
 • Chương III: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP
 • Điều 9. Phối hợp cung cấp thông tin
 • Điều 10. Trách nhiệm chung của các cơ quan nhà nước
 • Điều 11. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 12. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài Nguyên và Môi trường
 • Điều 14. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Công thương
 • Điều 17. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điều 18. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
 • Điều 20. Trách nhiệm của Công an tỉnh
 • Điều 21. Trách nhiệm của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 22. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
 • Điều 23. Trách nhiệm của Nhà đầu tư
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Triển khai thực hiện
 • Điều 25. Chế độ báo cáo
 • Điều 26. Điều khoản chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật