Quyết định 2037/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2037/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2016 về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 2037/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung Ngày ban hành: 12/09/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2016 về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Thành viên Ban Chỉ huy ...
 • PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
 • Chương I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • Điều 1. Mục đích
 • Điều 2. Yêu cầu
 • Chương II CÁC LOẠI THIÊN TAI, CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH ỨNG PHÓ ...
 • Điều 3. Các loại thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Vĩnh Long
 • Điều 4. Cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng xảy ra, có nguy cơ ảnh hưởng đến tỉnh Vĩnh Long
 • Điều 5. Phân công trách nhiệm chỉ huy, phối hợp ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai
 • Chương III CÔNG TÁC ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI
 • Điều 6. ATNĐ và bão đối với rủi ro thiên tai cấp độ 3, 4, 5
 • Điều 7. Đối với mưa lớn triều cường, nước dâng, lũ và ngập lụt
 • Điều 8. Lốc, sét, mưa đá
 • Điều 9. Sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
 • Điều 10. Nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn
 • Điều 11. Tổ chức di dời, sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra.
 • Chương IV LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ
 • Điều 12. Lực lượng
 • Điều 13. Phương tiện, trang thiết bị
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 15. Các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn phải chịu sự điều động và chấp hành nghiêm sự chỉ đạo ...
 • PHỤ LỤC I DANH SÁCH CÁC HỘ DÂN CẦN PHẢI SƠ TÁN
 • PHỤ LỤC II DANH SÁCH SỐ NHÀ CẦN PHẢI CHẰNG CHỐNG
 • PHỤ LỤC III CÁC KHU VỰC CÓ NGUY CƠ SẠT LỞ BỜ SÔNG TỈNH VĨNH LONG
 • PHỤ LỤC IV CÁC KHU VỰC CÓ KHẢ NĂNG BỊ HẠN
 • PHỤ LỤC V DANH SÁCH LỰC LƯỢNG THAM GIA SƠ TÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2037/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2037/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2037/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2037/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2037/QĐ-UBND

Đang cập nhật