Quyết định 354-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 354-TTg

Tiêu đề: Quyết định 354-TTg về biện pháp tăng cường quản lý công tác kiến thiết cơ bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 354-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Phạm Văn Đồng Ngày ban hành: 05/08/1957 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 354-TTg về biện pháp tăng cường quản lý công tác kiến thiết cơ bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC KIẾN THIẾT CƠ BẢN.
 • Điều 1. - Ở các ngành, các cấp, cần thành lập một tổ chức chuyên trách quản lý công tác kiến thiết cơ ...
 • Điều 2.- Để hoàn thành kế hoạch kiến thiết cơ bản một cách toàn diện, vừa nhanh, rẻ và tốt, phải tăng ...
 • Điều 3.- Các Bộ, các địa phương có công tác kiến thiết cơ bản phải căn cứ vào con số kiểm tra của Nhà ...
 • Điều 4.- Kế hoạch kiến thiết cơ bản hàng năm làm theo trình tự như sau:
 • Điều 5.- Các công trình xây dựng, trước khi khởi công, phải có văn kiện thiết kế đã được phê chuẩn. Không ...
 • Điều 6.- Các đơn vị có công trình xây dựng căn cứ vào kế hoạch kiến thiết cơ bản hàng năm và căn cứ vào ...
 • Điều 7.- Trước khi xây dựng, cơ quan có công trình xây dựng cho thầu và cơ quan nhận thầu xây dựng, căn ...
 • Điều 8.- “Đơn vị kiến thiết” là một đơn vị tổ chức cơ sở của ngành có công trình xây dựng, có trách nhiệm ...
 • Điều 9.- Nhiệm vụ của đơn vị nhận thầu là phải căn cứ vào các văn kiện thiết kế, dự toán và biểu đồ thi ...
 • Điều 10.- Ngân hàng kiến thiết thuộc Bộ Tài chính căn cứ vào điều lệ cấp phát kiến thiết cơ bản đã được ...
 • Điều 11.- Các đơn vị kiến thiết cơ bản và các đơn vị nhận thầu xây, lắp phải báo cáo thường kỳ tình hình ...
 • Điều 12.- Trong quá trình xây dựng “đơn vị kiến thiết” phải căn cứ vào thiết kế kỹ thuật và biểu đồ thi ...
 • Điều 13.- Khi làm xong toàn bộ công trình hay một khu vực của công trình thì đơn vị kiến thiết phải làm ...
 • Điều 14.- Sau khi kế hoạch kiến thiết cơ bản đã được phê chuẩn, trong quá trình thực hiện, nếu chưa có ...
 • Điều 15.- Quyết định này sẽ được thi hành kể từ ngày công bố.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 354-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 354-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 354-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 354-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 354-TTg

Đang cập nhật