Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 32/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 32/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Quang Ngày ban hành: 29/09/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 32/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH LONG
  • Điều 1. Vị trí, chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
  • Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật