Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND về bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do tỉnh Kiên Giang ban hành Số hiệu: 37/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Đặng Tuyết Em Ngày ban hành: 01/08/2016 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật