Quyết định 956/QĐ-BCĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 956/QĐ-BCĐ

Tiêu đề: Quyết định 956/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở tỉnh Đồng Tháp Số hiệu: 956/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng Ngày ban hành: 16/08/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 956/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở tỉnh Đồng Tháp

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH, BỐ TRÍ DÂN CƯ VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH, BỐ TRÍ DÂN CƯ VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ Ở TỈNH ĐỒNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt ...
 • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo
 • Điều 3. Tổ chức của Ban Chỉ đạo
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC
 • Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo
 • Điều 5. Tổ giúp việc
 • Chương III CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 • Điều 6. Nguyên tắc làm việc
 • Điều 7. Chế độ hội họp
 • Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Điều 9. Kinh phí hoạt động
 • Điều 10. Sử dụng con dấu và tài khoản
 • Điều 11. Khen thưởng, kỷ luật
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 956/QĐ-BCĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 956/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 956/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 956/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 956/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật