Thông tư 13-QC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13-QC

Tiêu đề: Thông tư 13-QC năm 1958 hướng dẫn việc sắp xếp cấp bậc cho cán bộ, giáo viên vào thang lương giáo dục 16 bậc do Bộ giáo dục ban hành. Số hiệu: 13-QC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Văn Huyên Ngày ban hành: 05/07/1958 Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 13-QC năm 1958 hướng dẫn việc sắp xếp cấp bậc cho cán bộ, giáo viên vào thang lương giáo dục 16 bậc do Bộ giáo dục ban hành.

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC SẮP XẾP CẤP BẬC CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀO THANG LƯƠNG GIÁO DỤC 16 BẬC
 • 1) Thang lương giáo dục:
 • 2) Khởi điểm của mỗi cấp:
 • 3) Tiêu chuẩn để xếp bậc:
 • 4) Đối tượng sắp xếp vào thang lương Giáo dục:
 • 5) Quan hệ chỉ đạo:
 • BẢNG HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỂ XẾP GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ VÀO THANG LƯƠNG GIÁO DỤC 16 BẬC
 • 1) Đối với bậc khởi điểm ở mỗi cấp:
 • 2) Sắp xếp giáo viên cấp 1:
 • 3) Sắp xếp giáo viên cấp 2:
 • 4) Sắp xếp giáo viên cấp 3:
 • CÁN BỘ BÌNH DÂN HỌC VỤ
 • CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC NGOẠI NGỮ
 • CÁN BỘ VĂN THỂ MỸ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13-QC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 13-QC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 13-QC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 13-QC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13-QC

Đang cập nhật