Quyết định 1157/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1157/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và 971/QĐ-TTg Số hiệu: 1157/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời Ngày ban hành: 24/05/2016 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và 971/QĐ-TTg

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ...
 • Điều 1 Phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai ...
 • Điều 2 Giao cho Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp cùng Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các ...
 • KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2016-2020 THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956 ...
 • I. QUAN ĐIỂM:
 • II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
 • III. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:
 • IV. SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ:
 • V. CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP:
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2016-2020
 • PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ GIAI ĐOẠN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1157/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1157/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1157/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1157/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1157/QĐ-UBND

Đang cập nhật