Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Số hiệu: 76/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 08/10/2019 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
 • Điều 4. Phụ cấp thu hút
 • Điều 5. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 • Điều 6. Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 • Điều 7. Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch
 • Điều 8. Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ...
 • Điều 9. Thanh toán tiền tàu xe
 • Điều 10. Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
 • Điều 11. Phụ cấp ưu đãi theo nghề
 • Điều 12. Phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo ...
 • Điều 13. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn ...
 • Điều 14. Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán
 • Điều 15. Nguồn kinh phí thực hiện và trách nhiệm chi trả
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 76/2019/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật