Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND về quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Số hiệu: 09/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Huỳnh Thanh Tạo Ngày ban hành: 05/07/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật