Nghị định 156/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 156/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Số hiệu: 156/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 21/11/2016 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2007 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 156/2016/NĐ-CP để xử lý: