Quyết định 21/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2016/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Hòa Bình Số hiệu: 21/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang Ngày ban hành: 14/06/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 21/2016/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Hòa Bình

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành: Y tế, Tài chính, Lao động ...
 • QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Hỗ trợ tiền ăn
 • Điều 5. Hỗ trợ tiền đi lại
 • Điều 6. Hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh BHYT
 • Điều 7. Tùy theo khả năng tài chính của Quỹ, hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người ...
 • Điều 8. Chi phí hoạt động Ban Quản lý Quỹ
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Trách nhiệm của Ban Quản lý Quỹ
 • Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị có liên quan
 • Điều 11. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • Mẫu số: 01/KCBNN ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH HIỂM NGHÈO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật