Quyết định 3933/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3933/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 3933/QĐ-BVHTTDL năm 2016 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác sáng tạo và quảng bá tác phẩm đối với đơn vị nghệ thuật truyền thống trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Số hiệu: 3933/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Ngày ban hành: 11/11/2016 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 3933/QĐ-BVHTTDL năm 2016 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác sáng tạo và quảng bá tác phẩm đối với đơn vị nghệ thuật truyền thống trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC SÁNG TẠO VÀ QUẢNG BÁ TÁC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác sáng tạo và quảng bá tác phẩm đối với các đơn vị nghệ thuật ...
 • Điều 2. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực ...
 • Điều 3. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, từ nguồn thu bán vé và kinh phí xã hội hóa.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và ...
 • ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC SÁNG TẠO VÀ QUẢNG BÁ TÁC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TRỰC ...
 • Phần mở đầu SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
 • Phần thứ Nhất ĐÁNH GIÁ CHUNG
 • Phần thứ Hai PHẠM VI, MỤC TIÊU, NỘI DUNG ĐỀ ÁN
 • Phần thứ Ba PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3933/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3933/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3933/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3933/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3933/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật