Quyết định 974/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 974/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do tỉnh Bắc Kạn ban hành Số hiệu: 974/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải Ngày ban hành: 30/06/2016 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do tỉnh Bắc Kạn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2015 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1 Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số: 35/NQ-CP ngày ...
  • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
  • Điều 3 Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, ...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 974/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 974/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 974/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 974/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 974/QĐ-UBND

Đang cập nhật