Quyết định 2170/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2170/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2170/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020 Số hiệu: 2170/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải Ngày ban hành: 28/12/2015 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2170/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2016 ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn giai ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ KINH PHÍ TUYÊN TRUYỀN
 • 1. Nội dung tuyên truyền
 • 2. Hình thức tuyên truyền
 • 3. Kinh phí thực hiện
 • III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2170/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2170/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2170/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2170/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2170/QĐ-UBND

Đang cập nhật