Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 27/2016/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang Long Hương thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Số hiệu: 27/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Đặng Minh Thông Ngày ban hành: 24/08/2016 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 27/2016/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang Long Hương thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ QUẢN LÝ NGHĨA TRANG LONG HƯƠNG THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG ...
 • Điều 1 Phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang Long Hương thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG LONG HƯƠNG THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý nghĩa trang, trung tâm hỏa táng
 • Điều 4. Đối tượng được sử dụng đất nghĩa trang và hỏa táng
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGHĨA TRANG
 • Điều 5. Quy định về ranh giới, quy mô nghĩa trang và các khu vực chôn cất trong nghĩa trang
 • Điều 7. Quy định về các loại dịch vụ trong nghĩa trang và giá dịch vụ nghĩa trang, hỏa táng
 • Điều 8. Các quy định về tiếp nhận đăng ký, tổ chức mai táng, hỏa táng; lưu giữ tro cốt trong nghĩa trang
 • Điều 9. Các quy định về hoạt động lễ nghi, chỉ dẫn khách thăm viếng, tưởng niệm, và quản lý các hoạt ...
 • Điều 10. Các quy định về bảo vệ nghĩa trang, trung tâm hỏa táng và bảo vệ môi trường
 • Điều 11. Các hành vi vi phạm và quy định xử phạt
 • Điều 12. Trách nhiệm của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
 • Điều 13. Trách nhiệm, quyền lợi của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang và trung tâm hỏa táng
 • Điều 14. Sử dụng đất trong nghĩa trang
 • Điều 15. Kinh phí quản lý nghĩa trang và đầu tư xây dựng, cải tạo nghĩa trang và trung tâm hỏa táng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Trách nhiệm của các sở, ngành
 • Điều 17. Trách nhiệm của UBND thành phố Vũng Tàu, UBND thành phố Bà Rịa, UBND huyện Long Điền và các ...
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật