Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 21/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Sơn Ngày ban hành: 04/08/2016 Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  • NGHỊ QUYẾT VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ...
  • Điều 1 Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện 118 công trình, dự án trên ...
  • Điều 2. 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
  • Điều 3 Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 04 ...
  • DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật