Quyết định 1498/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1498/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang Số hiệu: 1498/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Kim Dung Ngày ban hành: 26/10/2016 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THUỘC ...
  • Điều 1 Phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu ...
  • Điều 2 Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh căn cứ Danh ...
  • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 570/QĐ-CT ngày 21/5/2011 ...
  • DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THUỘC NGUỒN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1498/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1498/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1498/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1498/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1498/QĐ-UBND

Đang cập nhật