Quyết định 280/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 280/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Số hiệu: 280/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực Ngày ban hành: 26/06/2014 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ...
 • Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ...
 • 1. Mục đích của Chương trình
 • 2. Nguyên tắc phát triển nhà ở
 • 3. Mục tiêu phát triển nhà ở
 • 4. Phương hướng phát triển
 • 5. Giải pháp thực hiện
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • I. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • II. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 280/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 280/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 280/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 280/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 280/QĐ-UBND

Đang cập nhật