Quyết định 42/2007/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 42/2007/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 42/2007/QĐ-BTC về việc phân công nhiệm vụ thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Số hiệu: 42/2007/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh Ngày ban hành: 04/06/2007 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 42/2007/QĐ-BTC về việc phân công nhiệm vụ thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC THI BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, CHỐNG HÀNG GIẢ TRONG LĨNH ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 42/2007/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 42/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 42/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 42/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 42/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật