Quyết định 37/2003/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 37/2003/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 37/2003/QĐ-BGDĐT về biên chế năm học 2003-2004 của Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Trung học sư phạm và Cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành. Số hiệu: 37/2003/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng Ngày ban hành: 01/08/2003 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 37/2003/QĐ-BGDĐT về biên chế năm học 2003-2004 của Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Trung học sư phạm và Cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2003 - 2004 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG,GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ...
  • Điều 1. Quy định biên chế năm học 2003 - 2004 bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu ...
  • Điều 2. Uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quy định về:
  • Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo quyết định về:
  • Điều 4. Thời hạn báo cáo quy định như sau:
  • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
  • Điều 6. Các ông/bà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 37/2003/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 37/2003/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 37/2003/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 37/2003/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 37/2003/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật