Thông tư 229/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 229/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 229/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 11/11/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Người nộp lệ phí
 • Điều 3. Tổ chức thu lệ phí
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Mức thu lệ phí
 • Điều 6. Miễn lệ phí
 • Điều 7. Kê khai, nộp lệ phí
 • Điều 8. Quản lý lệ phí
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 229/2016/TT-BTC để xử lý: