Thông tư 220/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 220/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 220/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 10/11/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG HÀNH ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Người nộp phí, lệ phí
  • Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí
  • Điều 4. Mức thu phí, lệ phí
  • Điều 5. Kê khai, nộp phí, lệ phí
  • Điều 6. Quản lý phí, lệ phí
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 220/2016/TT-BTC để xử lý: