Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 24/2016/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng Ngày ban hành: 14/11/2016 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2016, thay thế Thông tư số 32/2014 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng ...
 • CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC
 • A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 • B. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
 • C. CHƯƠNG TRÌNH
 • D. MÔ TẢ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • I. Tổng quan về thanh tra giáo dục và cộng tác viên thanh tra giáo dục
 • II. Kỹ năng cơ bản của cộng tác viên thanh tra giáo dục
 • III. Công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra nội bộ (tùy chọn nội dung 1 và nội dung 2 hoặc nội ...
 • IV. Tiểu luận cuối khóa, tìm hiểu thực tế
 • E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT để xử lý: