Thông tư 219/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 219/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất, nhập, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 219/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 10/11/2016 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất, nhập, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC XUẤT CẢNH, ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Người nộp phí, lệ phí
 • Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí
 • Điều 4. Mức thu phí, lệ phí
 • Điều 5. Các trường hợp được miễn phí
 • Điều 6. Kê khai, nộp phí, lệ phí; hoàn trả phí, lệ phí
 • Điều 7. Quản lý phí, lệ phí
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 219/2016/TT-BTC để xử lý: